Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Ιωσήφ Μαύρος εκ Μυτιλήνης