Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Οσβάλδος Ρου, (Γάλλος)