Διδάσκαλοι

1830
1835
κατά την σχολαρχία του Ν.Λογάδη (1830-1835)