Διδάσκαλοι

1790
1801
ιερομόναχος εκ Στρέζοβας, 1790-1801