Διδάσκαλοι

1806
1814
1806-1814, τότε έγινε επίσκοπος Ακώβων και ονομάστηκε Δανιήλ και αργότερα μητροπολίτης Τριπόλεως και Αμυκλών, [Τ.Ε.,Α΄,357], [Π. Ζερλέντη, η μητρόπολις Αμυκλών και Τριπόλεως, 1921, σ.19], [Πολυκάρπου Συνοδινού, ο Τριπολιτσάς και Αμυκλών Δανιήλ, 1929].