Διδάσκαλοι

1861
1865
αργότερα πατριάρχης Αλεξανδρείας (1861-1865), [Τ.Ε., Α, 27], [ Μ.Η. Μαλανδράκη, Πατμιάς Σχολή, 1911, σ. 55]