Σχολάρχες

1820
1836
1820-1830 και 1836-1844 και 1845-1846. [Τ.Ε..,Α΄,σ.18,σημ. 2], [ΠΛΕΕ, Ι. Χατζηιωάννου, Δ΄,σ. 33]