Χειρόγραφα

1) Του εν ιεροδιακόνοις Βενιαμίν Μυτιληναίου αριθμητική 2) [Του αυτού] "γεωμετρίας Ευκλείδου στοιχεία"
Αριθμητική-Γεωμετρία
1801
1850
Άγνωστος
24,8x17,6
φφ. 122: 1) 1-36, 2) 37-122
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
277
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4]
Ευκλείδης
Άγνωστη