Χειρόγραφα

Αδήλου (πιθανώς Βενιαμίν του Λεσβίου) αριθμητική και άλγεβρα
Άλγεβρα-Αριθμητική
1801
1950
Άγνωστος
30,5x21,5
φφ. 96
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
266
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4] Δύο διαφορετικοί γραφείς.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη