Χειρόγραφα

Μιχαήλ του Εφεσίου σχόλια εις τα μεταφυσικά Αριστοτέλους, αρχομένων των σχολίων από το Ε.
Μεταφυσική
1601
1700
Άγνωστος
30,5x21,5
σσ. 196
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
248
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4] Χρύσανθος ο Νοταράς έγραψεν εν ταις ώαις ικανά σχόλια και τινά σημειώματα, π.χ. στη σελ. 51: "1683 νοεμβρίου 30 εν Χαυσά"
Αριστοτέλης
Άγνωστη