Χειρόγραφα

Ασκληπιός ο Τραλλέων, Εξήγησις της Νικομάχου (Γερασηνού) αριθμητικής εισαγωγής των εις δύο το πρώτον
Αριθμητική
1501
1600
Άγνωστος
32x21,7
1r - 69v
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Herbert Hunger, Katalog der Griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek, Wien 1961
Codices Philosophici et Philologici 35
Δεν αναφέρονται
Νικόμαχος Γερασηνός
Άγνωστη