Χειρόγραφα

2) Ανώνυμος, Αστρονομικά. 3) Ιωάννης Ιταλός, Έκδοσις εις το β' των τοπικών (Σχόλια στα τοπικά του Αριστοτέλη). 4) Ιωάννης Σαρδιανός, Προλεγόμενα εις το περί ευρέσεως Ερμογένους. 5) Ανώνυμος, Προλεγόμενα εις το περί ευρέσεως Ερμογένους.
Αστρονομία
1501
1600
Άγνωστος
33x23
2) 8r-v, 3) 9r-48v, 4) 49r-56v, 5) 56r-63v
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Herbert Hunger, Katalog der Griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek, Wien 1961
Codices Philosophici et Philologici 15
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Ερμογένης
Άγνωστη