Χειρόγραφα

Εγχειρίδιον λογιστικής
Αριθμητική
1601
1700

Άγνωστος
10,9x7,6
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Αποστολική Βιβλιοθήκη Βατικανού
Bibliothecae Apostolocae Vaticanae, Codices Vaticani Graeci (1684-1744), recensuit Cyrus Giannelii. Bibliotheca Vaticana MCML
1699
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη