Χειρόγραφα

Ιαμβλίχου Χαλκιδέως, Περί της κοινής μαθηματικής επιστήμης
Μαθηματικά
1601
1700
Άγνωστος
32x22
φφ. 199
Δεν έχει εκδοθεί
Αποστολική Βιβλιοθήκη Βατικανού
Joseph Mogenet, Codices Barberiniani, Graeci Tomus II, Codices 164 - 281
254
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη