Χειρόγραφα

1) Δωροθέου του Λεσβίου Λογική πραγματεία. 14) Του αυτού, Περί ηρεμίας γης κατά Κοπερνιακών. 15) Του αυτού, εις την Περί Ουρανού πραγματεία. 16) Του αυτού εις άπασαν του Κορυδαλέως φυσικήν πραγματείαν. 17) Του αυτού Περί εντόμων. 18) Του αυτού Περί
Αστρονομία-Λογική-Φυσική
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
φφ. 342: 1) (φ. 1α-121), 14) (φ. 192β), 15) (φ. 224α), 16) (φ. 232α), 17) (φ. 240α), 18) (φ. 293α)
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Βατοπεδίου.
Κατάλογος των εν τη Ιερά μονή Βατοπεδίου αποκειμένων κωδίκων, υπό μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Ευστρατιάδου, Paris 1924.
466
Δεν αναφέρονται
Κοπέρνικος. Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως. Αριστοτέλης, Περί Ουρανού. Θεόφιλος Κορυδαλεύς
ΒΒ 1100