Χειρόγραφα

17) Εισαγωγή εις την φιλοσοφίαν, του Στεφάνου Δούγκα
Φιλοσοφία
1801
1900
Άγνωστος
Άγνωστες
φφ. 435: 17) (φ. 274α)
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Παντελεήμονος.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου τόμος Β'.
6024-517
Χαρτί 4.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1124