Χειρόγραφα

Εις τα οκτώ βιβλία της φυσικής ακροάσεως [Αριστοτέλους] παραφράσεις τε και ζητήματα εκδοθέντα παρά Γερασίμου ιερομονάχου Βλάχου του Κρητός.
Φυσική
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Ιβήρων.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου τόμος Β'.
4358-238
Χαρτί 8.
Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως
ΒΒ 1124