Χειρόγραφα

1) [Γερασίμου ιερομονάχου Βλάχου του Κρητός], Εις τα οκτώ του Αριστοτέλους βιβλία Περί φυσικής ακροάσεως διαλέξεις, ζητήματα τε και θεωρήματα. 2) Ματθαίος Τυπάλδος (;)
Φιλοσοφία
1701
1800

Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Ιβήρων.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου τόμος Β'.
4351-231
Χαρτί 8, 18ος αι.
Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως
ΒΒ 1124