Χειρόγραφα

α) Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Λογική τεχνολογική
Λογική
1701
1800
Άγνωστος
20x14
φφ. 228
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1291
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Λογική
ΒΒ 1134