Χειρόγραφα

Λείψανα τινά μακρού περί Αστρονομίας συγγράμματος.
Αστρονομία
1801
1930
Άγνωστος
21x13
φφ. 40
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1251
Αρχές 19ου αι.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134