ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

όρη δευτερογενή ή οριζοντιόστρωτα

χαμηλά και μαλακά όρη, που περιέχουν στρώματα κανονικότερα και αλεπάληλα και ιδιαίτερες ύλες. Βρίσκο­νται στους πρόποδες των πρωτογενών ορέων. Τα αρχαιότερα αυτών αποτελούνται από σύμμικτο αμμόλιθο, στον οποίο βρίσκουμε και αποσπάσματα πρωτογενών ορέων. Περιέχουν λιθάνθρακες, σχιστάργιλο, όπου ευρίσκονται ευκρινή αποτυπώ­ματα - εκτυπώματα φυτών από την αρχαιότατη ηλικία της γης. Στα νεότερα δευ­τερογενή όρη υπάρχουν ερυθρά πετροθραύσματα, μάργα σχιστή, με λείψανα και εκτυπώματα ιχθύων, παχυλεπή τιτανόλιθο, γύψο, δυσώδη τιτανόλιθο, αμμόλιθο.

11-13