ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Ναδίρ

μία στιγμή (σημείο) κατά διάμετρον αντικειμένη προς τη στιγμή (σημείο) του Ζενίθ, η οποία δημιουργείται από την ίδια γραμμή που διαπερ­νά ακριβώς κάτω από τα πόδια μας και από το κέντρο της Γης και φτάνει ως την κυρτή επιφάνεια του άλου μέρους του Ουρανού.

15