ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αναφορικοί κύκλοι

από τους Άραβες ονομάζονται Αλμουκαντα-ράτ. Είναι οι παράληλοι προς τον ορίζοντα κύκλοι που άγονται από τυχαίο σημείο ενός κατακόρυφου κύκλου. Οι αναφορικοί κύκλοι τέμνουν τους κατακόρυφους σχηματίζοντας ορθή γωνία σε οποιοδήποτε σημείο τομής. Είναι κύκλοι νοητοί γε-γραμμένοι (χαραγμένοι) επί της σφαίρας, που απέχουν μεταξύ τους ανά μία μοίρα του κατακορύφου. Αναφορικοί λέγονται διότι λαμβάνοντας την αρχήν από τον ορί­ζοντα φέρονται πάντοτε προς τα πάνω, καταλήγοντας στο κατά κορυφήν σημείο.

33