ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μονάς

ένα πράγμα το οποίο υπάρχει μόνο μία φορά και όχι πε­ρισσότερες. Αυτή λαμβανόμενη πολές φορές αποτελεί έπειτα έναν αριθμό, δηλαδή μία ποσότητα.

1