ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Μογολφιέρειοι μηχαναί

εναέριες μηχανές, αποτελούμε­νες από γεμισμένες με φλογιστό αέρα σφαίρες, τις οποίες ο αεροναύτης μπορεί να ανεβάσει ή να κατεβάσει, με αύξηση και ελάττωση του πυρός, που ανάβει κάτω από αυτές. Τις εξαναγκάζει να ανεβούν σε ύψος, ρίχνοντας κάτω το έρμα του πλοι­αρίου του και πάλι τις κάνει να πέσουν στη γη, ανοίγοντας τη δικλίδα της σφαίρας που περιέχει το φλογιστό αέρα, επιτρέποντας σταδιακά την είσοδο του ατμοσφαι­ρικού αέρα στο εσωτερικό τους. (σημ.: αερόστατα.)

112