ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μικροσκόπιον

είναι το όργανο με το οποίο τα μικρά με­γάλα φαίνονται, τα υπερβολικά λεπτά και μη αντιληπτά με τους οφθαλμούς, γί­νονται ορατά. Με αυτά ο μικρόκοσμος, το αγνοούμενο, παντοδαπόν, πολυειδές και άμετρον πλήθος των αοράτων ζωυφίων, έγινε γνωστός κατά τον περασμένο αιώνα. Το μικροσκόπιο διαιρείται σε απλό - μονόφακο και σύνθετο - πολύφακο. Παραμέ­νει άγνωστο πότε και από ποιον επινοήθηκαν μικροσκόπια πριν το 1618.

125