ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μικροσκόπιον

η εφεύρεσή του είναι αξιολογότατη στην Πει­ραματική Φυσική και τη Φυσική Ιστορία, επειδή δι’ αυτού ανακαλύψαμε πάμπολ­λα πράγματα, τα οποία δεν μπορεί να εξετάσει ο ανθρώπινος οφθαλμός και μάθαμε τον απείρως λεπτότατο οργανισμό και τη σύνθεση των ζώων, των φυτών και των ορυκτών, των οποίων η θαυμάσια κατασκευή μας προξενεί απερίγραπτη ηδονή. Τα μικροσκόπια είναι πολυειδή και διαιρούνται σε απλά και σύνθετα. Το θαυμα-σιότερο όμως και πιο παραστατικό των αλόκοτων θεαμάτων είναι το ηλιακό μι­κροσκόπιο, δια του οποίου είναι δυνατόν να αυξηθούν τα πράγματα σε σκοτεινό θάλαμο, όσο κανείς θέλει, δηλαδή ένας ψύλος να παρασταθεί ίσος με ίππο. Όλα τα φυσικά πράγματα εξεταζόμενα δια του μικροσκοπίου παριστάνονται ωραιότερα και εντελέστερα από όλα τα έργα της ανθρώπινης τέχνης και επιμέλειας, των οποί­ων η ατέλεια και έλειψη δεν υποπίπτει στη γυμνή του ανθρώπου όραση. (σημ.: μικροσκόπιο.)

1-2