ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μετέωρα πυρώδη, καυστικά και διαυγή

η βροντή και η αστραπή, ως αποτέλεσμα του ηλεκτρικού πυρός, του οποίου όλες τις ενέργειες μιμείται η τέ­χνη, ώστε υπερέχει εκείνο μόνο ως προς το μέγεθος της δύναμής του. Συμβαίνουν πάντοτε σε θερμό καιρό, γι’ αυτό γίνονται συχνότερα κατά το θέρος παρά κατά το χειμώνα. Είναι άγνωστα σε κάποιους τόπους της διακεκευμένης ζώνης. Είναι ωφέλιμα για τον καθαρισμό της ατμόσφαιρας.

81