ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μαγνήτις

οδηγός όσων διαπλέουν μακρινά πελάγη ή επι­χειρούν υπερπόντιες πορείες. Αποτελείται από σίδηρο, έλαιο και άλας.Τα αποτε-λέσματά της είναι θαυμαστά. Λέγεται και μάγνης, επειδή βρέθηκε σε αγρό της Μαγνησίας της Θεσσαλίας ή από το όνομα του ευρετή της. Δύο από τα σημεία της μαγνήτιδος αφορούν στους ουρανούς και ονομάζονται πόλοι (αρκτικός, ανταρκτι­κός) και η ευθεία που τους ενώνει ονομάζεται άξονας. Το επίπεδο που τέμνει κάθετα τον άξονα και στο μέσον του, ονομάζεται εξισωτής ή ισημερινός και κάθε ευθεία που κείται στο επίπεδο που διέρχεται δια των πόλων λέγεται μεσημβρινός.

226