ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Λούγδουνον

Lyon, η καλίστη πόλις της Γαλίας επί των Καισάρων. Εδώ εγεννήθη ο Καίσαρ Αύγουστος.

159