ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Λεβύη ή Αφρική

χερσόνησος που διαχωρίζεται σε δύο ίσα μέρη από τον Ισημερινό. Το εσωτερικό τμήμα της δεν είναι τόσο πολύ γνωστό όσο τα υπόλοι­πα τρία μέρη του κόσμου, δηλαδή η Ευρώπη, η Ασία, η Αμερική. Βρισκόμενη στη διακεκαυμένη ζώνη έχει υπερβολική θερμότητα. Τα άκρα της, καρποφόρα παράγουν αξιοθαύμαστα φυτά και άριστους καρπούς, ενώ στο μέσον η φλογερή άμμος και τα άγρια θηρία την καθιστούν ακατοίκητη. Υπάρχουν ανάμεσα στους κατοί­κους της Αφρικής σκηνήτες, χωρίς κάποιο είδος διοιηκήσεως, αλά και βασιλείες και αυτοκρατορίες, όπως η Αυτοκρατορία του Μαρόκου, οι Βασιλείες του Τούνεσι και της Τριπόλεως. Θρησκείες της περιοχής είναι αυτή των Χριστιανών, του Μω­άμεθ, των ειδωλολατρών. Διάλεκτοι πολές, όπως η εληνική, των Κοπτών, που θεωρείται παραφθορά της εληνικής, των Κάφρων, έθνους της Αιθιοπίας που θεω­ρείται άπολι και άνομον και άλες πολές άγνωστες στην Ευρώπη. Κυριότερα μέρη της Αφρικής: η Βαρβαρία ή Τούνεσι της Τριπόλεως, το Αλγερινό, το Φεσσανό, το Μαροκανό και το Ταφελετανό Τούνεσι, η Βαρκανή Επαρχία, η Βιλεδουλγερίδ που προήλθε από την παλαιά Γαιτουλία και Νουμιδία, η Ζααρά ή Σαρρά (έρημος Σαχάρα), η Νιγρητία ή Αιθιοπία, η Γουινέα (στα παράλια της δυτικής Αιθιοπίας), το Κόγον (Λοάγον, Κόγον, Άγολα), η Καφρία, όπου κατοικούν οι Οττεντόται, γυμνοί, θηρευταί και ποιμένες, ανδρείοι, επιτήδειοι, φιλελεύθεροι, μακρόβιοι, δυδω-δέστατοι, τη κόπρω βοών και προβάτων αλειφόμενοι και μικρού δειν άθρησκοι, η Αίγυπτος, η Νουβία, η Αβυσσινία.

223-231