ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κύκλοι σφαίρας

από τους κύκλους της σφαίρας άλοι είναι παράλ­ληλοι, άλοι λοξοί και άλοι διέρχονται δια των πόλων. Παράληλοι είναι οι κύκλοι που έχουν τους ίδιους πόλους στον κόσμο. Πέντε κύκλοι παράληλοι ορίζονται, οι: Αρκτικός, Θερινός Τροπικός, Χειμερινός Τροπιοκός και Ανταρκτικός.

73