ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κλασματικός αριθμός

ο αριθμός που συντίθεται από μονάδες οι οποίες δεν φανερώνουν κάτι το ακέραιον. Π.χ. Πέντε όγδοα του γροσίου είναι κλα­σματικός αριθμός, διότι εκάστη μονάδα δεν φανερώνει ακέραιο γρόσι, αλά το όγδοο μέρος του γροσίου.

3