ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κίνησις φαινομένη ηλίου

η διπλή κίνηση του ηλίου. Σύμφωνα με αυ­τή : α) Ο ήλιος φαίνεται να περιστρέφεται σε διάστημα 24 ωρών μια φορά ολόγυρα στη γη και παράληλα προς τον ισημερινό. Η κίνηση αυτή λέγεται ημερησία και γίνεται από την ανατολή προς τη δύση. β) Ο ήλιος διανύει την εκλειπτική διατρέ­χοντας μία μοίρα κάθε μέρα. Η κίνηση αυτή ονομάζεται ενιαύσιος και γίνεται από τη δύση προς την ανατολή.

97