ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κίνησις

η αλαγή του τόπου, με την οποία ένα σώμα πλησιάζει σε κάποιο άλο ή η μετάβαση ενός σώματος από τον ένα τόπο στον άλο. Η κίνηση, που αποτελεί δείγμα θείας σοφίας, χαρακτηρίζει όλα τα σώματα, από το μικρότερο ως το μεγαλύτερο. Οι πλανήτες κινούνται γύρω από τον ήλιο, τα ορυ­κτά, τα φυτά και τα ζώα κινούνται με την κινητική τους δύναμη. Σε κάθε κίνηση υπάρχει οδός, δηλαδή διορισμός, γραμμή, διεύθυνση και ταχύτητα, η οποία προσ­διορίζεται με το πόσο χρόνο χρειάζεται ένα σώμα για να διατρέξει ένα διάστημα. Η διεύθυνση και η ταχύτητα θεωρούνται αναγκαίες ιδιότητες ενός σώματος.

11-13