ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κίνησις

η μετάβαση ενός σώματος από τόπου εις τόπον.

Διακρίνεται σε απόλυτη, σχετική κοινή, σχετική ιδία.

91-116