ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ιταλικαί ώραι

οι Ιταλοί λάμβαναν την αρχή της ημέρας από τη δύση του ηλίου, ορίζοντας την 1η ώρα μετά τη δύση και συνεχίζοντας μέχρι την 24η.

41