ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ηλεκτροφόρος

απλούστατη συσκευή με την οποία μπορεί κανείς να ηλεκτρίσει για πολύ καιρό άλα σώματα. Κοινώς μπορεί να χρησιμοποι­ηθεί ως μία ηλεκτρική μηχανή.

169-170