ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ετερογενείς αριθμοί

εκείνοι που δεν αναφέρονται στην αυτή μο­νάδα. Π.χ. έξι άνθρωποι, τρία πρόβατα.

4