ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

εποχές πρώτες ή μέγιστες

ορόσημα από τα οποία αρχίζει η μέτρηση των χρονικών περιόδων. Τέτοια είναι: η εποχή από του Αδάμου (Αδάμ) μέχρι της Γεννήσεως του Χριστού, δηλαδή 5509 έτη κατά την Ανατολική Εκκλησία, 4002 κατά τη Δυτική, η εποχή των Ολυμπιάδων, δηλαδή το 776 π.Χ., η εποχή της θε­μελιώσεως της Ρώμης, δηλαδή το 753 π.Χ., η εποχή του Ναβοννασσάρ ή το 774 π.Χ, η εποχή του θανάτου του Αλεξάνδρου του Μακεδόνος, δηλαδή το 324 π.Χ., η εποχή των Χριστιανών, η εποχή των Μωαμεθιστών ή το 622 μ.Χ.

201-206