ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

επιταττόμενος

εκείνος που ενεργεί με τη δική του επω­νυμία ή υπό εταιρικό όνομα, δια λογαρισμό του εντολέα - διατάκτη.

33