ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

δυνάμεις νεκρές

οι ωθήσεις των σωμάτων που γίνονται χωρίς κάποια κίνηση. Οι νεκρές δυνάμεις ορίζονται από το γινόμενο της ταχύτητας επί το βάρος του σώματος.

110-111