ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

δυνάμεις κεντρικές (κεντρομόλος - κεντρόφυγξ)

οι δυνά­μεις οι οποίες περιστρέφουν τα σώματα γύρω από κάποιο κεντρικό σημείο. Αυτές είναι η κεντρομόλος, που εφέλκει το σώμα προς το κέντρο και η κεντρόφυγξ, που απωθεί ή αφέλκει αυτό από το κέντρο. (σημ.: κεντρομόλος - φυγόκεντρος δύνα­μη.)

262-263