ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

δυνάμεις ζώσες

οι δυνάμεις που έχουν τα σώματα όταν πραγματικά κινούνται. Ο λόγος τους ισούται με το τετράγωνο της ταχύτητας επί το βάρος του σώματος.

110-111