ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

βαβυλωνιακαί ώραι

επειδή οι Βαβυλώνιοι λάτρευαν τον ήλιο, θε­ωρούσαν ως αρχή της ημέρας την εμφάνισή του, αρχίζοντας τη μέτρησή της από τη στιγμή της ανατολής και χωρίζοντας μέχρι την επόμενη ανατολή 24 ώρες.

41