ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αριθμού λογάριθμος

ο εκθέτης της δύναμης του αριθμού (της βάσης) η οποία δύναμη ισούται με τον αριθμό. Π.χ. λογάριθμος του 100 (ως προς βάση 10) είναι ο 2, γιατί 102 = 100.

652