ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αριθμός

μια ποσότητα, δηλαδή ένα πλήθος ενός και του αυτού πράγματος. Ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζουμε πόσο είναι αυτό το πλήθος, δηλαδή πόσα είναι τα υπάρχοντα μέρη, λέγεται αριθμείν ή μετράν. Το αριθμείν προϋποθέτει επομένως ένα αντικείμενο το οποίον μετρείται και ότι αυτό υπάρχει περισσότερο από μία φορές.

1