ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φυτά φαρμακερά της Ευρώπης

μεταξύ των φυτών και των χόρτων των χρησίμων για την τροφή και θεραπεία ανθρώπων και των ζώων ευ­ρίσκονται και διάφορα δηλητηριώδη φυτά, τα οποία τρωγόμενα προξενούν αφεύ-κτως το θάνατο. Τέτοια βρίσκονται πολά στη Γερμανία και επειδή μοιάζουν πολύ με τα φαγώσιμα λάχανα, αναμιγνύονται και έτσι δύσκολα περνά χρόνος που να μη γίνονται, από απροσεξία και αγνωσία των ντόπιων φαρμακερών φυτών, θυσία ελε­εινή του θανάτου ή των τρομερών ασθενειών ολόκληρες οικογένειες, μεμονωμένοι άνθρωποι και μάλιστα μικρά παιδιά. Μεταξύ των φαρμακερών αυτών φυτών περι­λαμβάνονται και τρία είδη κωνείου, που είναι ο ολεθριότατος εχθρός των μαγειρείων μας, επειδή τα φύλα του μοιάζουν πολύ με αυτά το πετροσέλινου (μαϊδανού) και πολές φορές φυτρώνουν και ανάμεσα σε κείνα στους κήπους. Τα τρία είδη κωνείου είναι: 1) κώνειον το μικρόν, 2) κώνειον το κηλιδωτόν, 3) κώνειον το παρυδάτιον.

1-2