ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

υδροστατικός ζυγός

όργανο με το οποίο μετρούμε τη βα­ρύτητα των ρευστών.

31