ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

υδρογραφία

ονομάζεται και φιλοσοφία του ύδατος. Εί­ναι η φιλοσοφική περιγραφή των υδάτων, η οποία ασχολείται με τα αποτελέσματα της ρευστότητας, τους κανόνες κίνησης (υδραυλικούς, υδροστατικούς νόμους), τη βαρύτητα και τη θλίψη των ρευστών.

467